4 Kasım 2013 Pazartesi

Roma Kapital Harfleri

Roma Kapital Harfleri: "A" harfinin çizimi.
Roma Kapital Harfleri: "B" harfinin çizimi.


25 Mayıs 2011 Çarşamba

actionscript 3.0 dışardan MovieClip yüklemek


Flash Actionscript 3.0 Preloader uygulaması ve Siteye bağlantısı 
1. Flashta actionscript 3.0 tercihli yeni sayfa açınız. 
2. Type tool alın ve yazı alanı açın, içerisine PRELOADER kelimesini yazınız. 
100. frame seçin. insert menu-timeline ve frame seçeneğini seçiniz.3. Yeni Layer ekle. Dikdörgen toolla preloader yazısı boyunca dikdörgen şerit oluştur. 100. frame’ı seç
keyframe ver. Sonra 1. frame seç insert menuden Classic Tween ver. 100. frame seç dikdorgen şeridi Preloader yazısını tamamen örtecek kadar shifte basarak yukarı taşı.4. En alttaki PRELOADER yazısını seç ve copyala. En üste yeni layer aç. Ve layer seçili iken 
edit-menuden paste in place seç. Daha sonra Layer adının üzerine gel, sağ click ve ondan mask’ı seç.
Test movie yaptığımızda kırmızı zeminin yazının içini doldurduğu görülecektir.
5. Sahnedeki PRELOADER yazısının sağ üst köşesine yazı alanı açın. İçerisine 100% yazınız.
Yazı seçili haldeyken Properties panel-instance name- kutusuna ekran_txt yazınız. Ve altaki 
metin biçimlerinden Dynamic Text’ı seçiniz.6. En üste yeni layer aç. Yeni açılan layer seçili durumdayken window menu - actionscript panelini aç. ve aşağıdaki kodları yaz.

stop();
var yuklenen:Number; //ondalık değerleri gösterir
var yuzde:int; //ondalık değerleri göstermez
loaderInfo.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, yukleniyor);
loaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, yuklendi);
function yukleniyor(e:ProgressEvent){
yuklenen = e.bytesLoaded / e.bytesTotal;
yuzde = yuklenen * 100;
ekran_txt.text = yuzde + “%”;
gotoAndStop(yuzde);
}
function yuklendi(event:Event){ 
nextScene();
}

Flash site uygulaması (actionscrip 3.0)
Butonlarla movieclip açmak
1. Window menu - other panel - SCENE panelini aç.Soldaki sahne ekle ikonuna tıkla.
Scene2 eklendiğini göreceksiniz.


2. Aşağıda görüldüğü şekilde basit arayüz uygulaması yapınız.
3. Insert menu- NewSymbol- seçiniz. Gelen diyalog pencesinde name kısmına buton adını yazın. 
Type:Button seçin.
Buton sembol modunda açılan sayfada aşağıda resimde görüldüğü gibi siyah bir kare çizin. over, down, hit karelerine sağ click yapın ve keyFrame seç.


Hit karesinindeki dikdörtgeni sağa doğru uzatın.
4. Library panelden aşağıdaki 2 adet buton sahneye yerleştirin. Yanlarına anasyfa ve biyografi 
yazın.


5.Anasayfa butonunu seç properties panelde instance name kutusuna anasayfa yazınız.
Aynı şekilde Biyografi butonunu seç, properties panelde instance name kutusuna biyografi yazınız.

6.Anasayfa butonunu seç properties panelde instance name kutusuna anasayfa yazınız.
Aynı şekilde Biyografi butonunu seç, properties panelde instance name kutusuna biyografi yazınız.
7. Insert menu- NewSymbol- seçiniz. Gelen diyalog pencesinde name kısmına anasayfa adını yazın.
Type:Button MovieClip seçin.
Yandaki gördüğünüz şekilde sayfanın ortasındaki + işaretinden aşağı ve sağa doğru dikdörtgen çiziniz. 20. Frameyi seç sağ click ve keyFrame verin.
Sonra 1. frame seç. insert-classic Tween uygulayınız.
Tekrar 1. frame seç dikdortgeni free transform tool ile 10 piksele kadar küçültün.
sonra 40. frame’yı seç insert-timeline-Frame seç8. Yeni layer ekle. 20 Frame’ı seç sağ click ve keyFrame verin. İçerisine metin ve resim ekleyin. sonra 40. frame’yı seç insert-timeline-Frame seç. Sonra 1. frame seç. insert-classic Tween uygulayınız.
Sonra 20. Frame seç. properties panelden rotate 5 times ver. Layer 2’de 40. frame’ı seç properties panel - frame- action ikona tıkla açılan panelde stop() yazın.
9. Insert menu- NewSymbol- seçiniz. Gelen diyalog pencesinde name kısmına biyografi adını yazın.
Type:Button MovieClip seçin.Yandaki gördüğünüz şekilde sayfanın ortasındaki + işaretinden aşağı ve sağa doğru dikdörtgen çiziniz.( anasayfa sembolünden aynı dikdörtgen form ve tasarımı copy-paste in place yapabilirsiniz. Çünkü aynı ölçüler ve tasarım olacak) 20. Frameyi seç sağ click ve keyFrame verin.
Sonra 1. frame seç. insert-classic Tween uygulayınız.
Tekrar 1. frame seç dikdortgeni free transform tool ile 10 piksele kadar küçültün.
sonra 40. frame’yı seç insert-timeline-Frame seç

10. Yeni layer ekle. 20 Frame’ı seç sağ click ve keyFrame verin. İçerisine metin ve resim ekleyin. sonra 40. frame’yı seç insert-timeline-Frame seç. Sonra 1. frame seç. insert-classic Tween uygulayınız.
Sonra 20. Frame seç, sora sahneden görseli seç properties panelden color-alpya 5e kadar düşürün. Layer 2’de 40. frame’ı seç properties panel - frame- action ikona tıkla açılan panelde stop() yazın.
11. Library panelini açın. anasayfa movieClibini sağ click yaparak export SWF seçiniz ve gelen 
diyalog penceresinde, çalışma yaptığınız klasöre anasayfa olarak kaydedin.

12. Library panelini açın. biyografi movieClibini sağ click yaparak export SWF seçiniz ve gelen 
diyalog penceresinde, çalışma yaptığınız klasöre biyografi olarak kaydedin.


13. Insert menu- NewSymbol- seçiniz. Gelen diyalog pencesinde name kısmına box adını yazın.Type:MovieClip seçin.Aşağıda gördüğünüz şekilde sayfanın ortasındaki + işaretinden aşağı ve sağa doğru dikdörtgen çiziniz. Properties panelinde X ve Y kordinatını “0” yapınız. W=550, Y=307 yazınız.
14. Scene 2 aç. Library panelini aç. ve sahneye Box movieClibi sürükle bırak. Properties panelinde 
instance name kutusuna : myClip adını yazınız. Sonra X = “0”ve Y kordinatını “95” yapınız.


15. Yeni bir Layer daha ekle adını action olarak değiştir. action layer’ı seçili iken action panelini aç
ve aşağıdaki kodları yaz.

stop()
var myLoader:Loader=new Loader()
myClip.addChild(myLoader)
anasayfa.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickAnasayfa)
function clickAnasayfa (evt){ 
myLoader.load (new URLRequest(“anasayfa.swf”) ) 
}
biyografi.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickBiyografi)
function clickBiyografi(evt){ 
myLoader.load (new URLRequest(“biyografi.swf”) ) 
}


16. Control menu- test movie yapınız. Preloader’ı görmek için test movie pencereside viev menüden simulate download’ı seçin.

17. File menuden Publish Preview ve Defaul (HTML) seç. Böylece site yayına hazır hale gelmiş 
olacak.


flash uygulamayı aşağıdaki linkten indir:
https://rapidshare.com/files/2656641744/onyukleme___movie.fla
18 Mayıs 2011 Çarşamba

Flash Ders

Flash Actionscript 3.0 Preloader uygulaması ve Siteye bağlantısı 
1. Flashta actionscript 3.0 tercihli yeni sayfa açınız. 
2. Type tool alın ve yazı alanı açın, içerisine PRELOADER kelimesini yazınız. 
100. frame seçin. insert menu-timeline ve frame seçeneğini seçiniz.


3. Yeni Layer ekle. Dikdörgen toolla preloader yazısı boyunca dikdörgen şerit oluştur. 100. frame’ı seç
keyframe ver. Sonra 1. frame seç insert menuden Classic Tween ver. 100. frame seç dikdorgen şeridi Preloader yazısını tamamen örtecek kadar shifte basarak yukarı taşı.
4. En alttaki PRELOADER yazısını seç ve copyala. En üste yeni layer aç. Ve layer seçili iken 
edit-menuden paste in place seç. Daha sonra Layer adının üzerine gel, sağ click ve ondan mask’ı seç.
Test movie yaptığımızda kırmızı zeminin yazının içini doldurduğu görülecektir.


5Sahnedeki PRELOADER yazısının sağ üst köşesine yazı alanı açın. İçerisine 100% yazınız.
Yazı seçili haldeyken Properties panel-instance name- kutusuna ekran_txt yazınız. Ve altaki 
metin biçimlerinden Dynamic Text’ı seçiniz


6. En üste yeni layer aç. Yeni açılan layer seçili durumdayken window menu actionscript panelini aç. ve aşağıdaki kodları yaz.


stop();
var yuklenen:Number; //ondalık değerleri gösterir
var yuzde:int; //ondalık değerleri göstermez
loaderInfo.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, yukleniyor);
loaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, yuklendi);
function yukleniyor(e:ProgressEvent){
yuklenen = e.bytesLoaded / e.bytesTotal;
yuzde = yuklenen * 100;
ekran_txt.text = yuzde + “%”;
gotoAndStop(yuzde);
}
function yuklendi(event:Event){ 
nextScene();
}

Flash site uygulaması (actionscrip 3.0)
Butonlarla movieclip açmak.
1. Window menu - other panel - SCENE panelini aç.Soldaki sahne ekle ikonuna tıkla.
Scene2 eklendiğini göreceksiniz.
2. Aşağıda görüldüğü şekilde basit arayüz uygulaması yapınız.
3. Insert menu- NewSymbol- seçiniz. Gelen diyalog pencesinde name kısmına buton adını yazın. 
Type:Button seçin.

Buton sembol modunda açılan sayfada aşağıda resimde görüldüğü gibi siyah bir kare çizin. over, down, hit karelerine sağ click yapın ve keyFrame seç.


Hit karesinindeki kareyi sağa doğru uzatın.4. Library panelden aşağıda görüldüğü gibi 2 adet buton sahneye yerleştirin. Yanlarına anasyfa ve biyografi yazın.


5.Anasayfa butonunu seç properties panelde
instance name kutusuna anasayfa yazınız.
Aynı şekilde Biyografi butonunu seç, properties panelde instance name kutusuna anasayfa yazınız.7. Insert menu- NewSymbol- seçiniz. Gelen diyalog pencesinde name kısmına anasayfa adını yazın.
Type:Button MovieClip seçin.
Yandaki gördüğünüz şekilde sayfanın ortasındaki + işaretinden aşağı ve sağa doğru dikdörtgen çiziniz. 20. Frameyi seç sağ click ve keyFrame verin.
Sonra 1. frame seç. insert-classic Tween uygulayınız.
Tekrar 1. frame seç dikdortgeni free transform tool ile 10 piksele kadar küçültün.
sonra 40. frame’yı seç insert-timeline-Frame seç


8. Yeni layer ekle. 20 Frame’ı seç sağ click ve keyFrame verin. İçerisine metin ve resim ekleyin. sonra 40. frame’yı seç insert-timeline-Frame seç. Sonra 1. frame seç. insert-classic Tween uygulayınız.
Sonra 20. Frame seç. properties panelden rotate 5 times ver. Layer 2’de 40. frame’ı seç properties panel - frame- action ikona tıkla açılan panelde stop() yazın.
9. Insert menu- NewSymbol- seçiniz. Gelen diyalog pencesinde name kısmına biyografi adını yazın.
Type:Button MovieClip seçin.Yandaki gördüğünüz şekilde sayfanın ortasındaki + işaretinden aşağı ve sağa doğru dikdörtgen çiziniz.( anasayfa sembolünden aynı dikdörtgen form ve tasarımı copy-paste in place yapabilirsiniz. Çünkü aynı ölçüler ve tasarım olacak) 20. Frameyi seç sağ click ve keyFrame verin.
Sonra 1. frame seç. insert-classic Tween uygulayınız.
Tekrar 1. frame seç dikdortgeni free transform tool ile 10 piksele kadar küçültün.
sonra 40. frame’yı seç insert-timeline-Frame seç
10. Yeni layer ekle. 20 Frame’ı seç sağ click ve keyFrame verin. İçerisine metin ve resim ekleyin. sonra 40. frame’yı seç insert-timeline-Frame seç. Sonra 1. frame seç. insert-classic Tween uygulayınız.
Sonra 20. Frame seç, sora sahneden görseli seç properties panelden color-alpya 5e kadar düşürün. Layer 2’de 40. frame’ı seç properties panel - frame- action ikona tıkla açılan panelde stop() yazın.
11. Insert menu- NewSymbol- seçiniz. Gelen diyalog pencesinde name kısmına sitem adını yazın.
Type:Button MovieClip seçin sora OK. tıkla. 1. Frame seç Library’den anasayfa clibini sahneye sürükle bırak. Clip seçili iken properties panelde X ve Y ‘nin değerini 0 yapın.
12. 2. Frame seç sağ click gelen menüden Blank keyframe seç, sonra Library’den biyografi clibini sahneye sürükle bırak. Clip seçili iken properties panelde X ve Y ‘nin değerini 0 yapın.
13. Sahne 2 dön. Yeni Layer ekle adını sitem olarak değiştir. Sitem layer’ı seçili iken kütüphaneyı aç ve sahneye sitem movieclibi’i sürükle bırak. Clip seçili iken properties panelde 
X değerini 0 ve Y ‘nin ise 100 yapın.Daha sonra sitem Clibi seçili iken properties panelde 
instancename kutusuna sitem adını yazın.
14. Yeni bir Layer daha ekle adını action olarak değiştir. action layer’ı seçili iken action panelini aç
ve aşağıdaki kodları yaz.stop()
anasayfa.addEventListener(MouseEvent.CLICK,sitem1);
biyografi.addEventListener(MouseEvent.CLICK,sitem2);
function sitem1 ( evt ){ 
sitem.gotoAndStop(1); 
}
function sitem2 ( evt ){ 
sitem.gotoAndStop(2); 
}15. Control menu- test movie yapınız.Preloader’ı görmek için test movie pencereside viev menüden simulate download’ı seçin.
16. File menuden Publish Preview ve Defaul (HTML) seç. Böylece site yayına hazır hale gelmiş 
olacak.